Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
146/2003 k návrhu .... - DôVERNÉ 202 13.02.2001
145/2002 k správe vlády Slovenskej republiky o financovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti neštátnymi špecializovanými ambulanciami 202 13.02.2002
144/2002 k návrhu na uskutočnenie Medzinárodných leteckých dní SIAD 2002 na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v dňoch 8. a 9. júna 2002 202 13.02.2002
143/2002 k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev Európy F.I.S.T.C. pretekov psích záprahov v šprinte Donovaly 2002 202 13.02.2002
142/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 170/1993 Z.z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády SR č. 189/1996 Z.z. 202 13.02.2002
141/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona na zamedzenie diskriminácie občanov Slovenskej republiky vyplývajúcej zo zákona Maďarskej republiky o Maďaroch žijúcich v susedných štátoch z 19. júna 2001 202 13.02.2002
140/2002 k návrhu rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok pre účasť Slovenskej republiky v programoch Spoločenstva 202 13.02.2002
139/2002 k návrhu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – I. časť 202 13.02.2002
138/2002 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002 202 13.02.2002
137/2002 k návrhu projektu vybudovania Národného korpusu slovenského jazyka aprojektu elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 - 2006 202 13.02.2002
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22