Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
282/2001 k návrhu na úhradu členského príspevku Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu pozorovateľskej misie Európskej únie na území štátov bývalej Juhoslávie „European Union Monitoring Mission – EUMM“ za rok 2001 vo výške 9213 EURO 148 28.03.2001
281/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vojnových hroboch 148 28.03.2001
280/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre komplexné riešenie dostavby mosta cez rieku Torysu v obci Petrovany 148 28.03.2001
279/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu štátnej príspevkovej organizácie SNAZIR Bratislava 148 28.03.2001
278/2001 k záverečnej hodnotiacej správe SR z programu Octopus II 148 28.03.2001
277/2001 k návrhu aktualizovaného ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (ARNP PRENAME 2001) 148 28.03.2001
276/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Nitre“ 148 28.03.2001
275/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici“ 148 28.03.2001
274/2001 k návrhu kontrolných opatrení na neprekračovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rozpočtových kapitolách 148 28.03.2001
273/2001 k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program 148 28.03.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 24