Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
204/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy viceprezidentovi Európskej investičnej banky Wolfgangovi Rothovi 143 28.02.2001
203/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1112 zo dňa 20. decembra 2000 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava 143 28.02.2001
202/2001 k návrhu na zabezpečenie komplexného riešenia koncesionárskych poplatkov 143 28.02.2001
201/2001 k Obrannej stratégii Slovenskej republiky 143 28.02.2001
200/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie o privatizácii spoločnosti SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov so sídlom v Prešove 143 28.02.2001
199/2001 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR zo 43. schôdze 143 28.02.2001
198/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z.z. 143 28.02.2001
197/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 143 28.02.2001
196/2001 k vyhodnoteniu plnenia koncepcie rozvoja šifrovej ochrany informácií v Slovenskej republike za roky 1994-2000 - PRÍSNE TAJNÉ 143 28.02.2001
195/2001 k správe z kontroly realizácie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 268/1998 Z.z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 269/1998 Z.z. vo vybraných orgánoch štátnej správy SR 143 28.02.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28