Vitajte na stránkach Portálu Otvorenej vlády

Tento portál bol vytvorený v rámci projektu „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účelom portálu je sprístupniť elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj získavanie a sprístupnenie informácií z verejnej správy pre občanov, podnikateľské subjekty a samotné organizácie verejnej správy.

Medzi hlavné prínosy, ktoré sprístupnenie služieb so sebou prinášajú, patria najmä zefektívnenie poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V časti Elektronické služby nájdete zoznam elektronických služieb dostupných v rámci Portálu Otvorenej vlády.

Dátum publikovania: 1.1.2016