Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky portálu otvorenej vlády sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu, technickými otázkami alebo funkčnosťou webovej stránky, kontaktuje prevádzkovateľa Portálu Otvorenej vlády Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.

Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu info@vlada.gov.sk, alebo na kontakty uvedené na stránke Úrad vlády Slovenenskej republiky.