Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2018
19.04.2018
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov BR SR a trvale prizývaných na zasadnutie
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
19.04.2018 08:54
19.04.2018 08:54