Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
690 Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob 127. 27.02.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
688 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
681 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
684 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
683 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
686 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
687 Návrh plánu práce Výboru bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
682 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
685 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
677 Informácia o stave pohotovostných zásob 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 24 / Záznamy: 41 - 50 z 240