Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
625 Návrh Zmeny a doplnenia Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
622 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
623 Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
624 Rôzne 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
608 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
609 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
610 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
612 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
611 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
613 Návrh koncepcie rozvoja systému obrany štátu 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 18 / Záznamy: 41 - 50 z 171