Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
627 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
628 Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2019 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
629 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2019 116. 05.12.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
616 Návrh Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
617 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
618 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019-2020 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
619 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách SR v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodným i zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2019 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
620 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
621 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
625 Návrh Zmeny a doplnenia Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 5 z 18 / Záznamy: 41 - 50 z 180