Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
634 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
635 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
636 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
638 Návrh na vyslovenie súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel systému pozemného pozorovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy cez územie Slovenskej republiky 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
639 Opatrenia na implementáciu rozhodnutí o zlepšení vojenskej mobility v Slovenskej republike 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
640 Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 – 2022 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
637 Medzirezortný program 06E – Podpora obrany štátu na roky 2019 až 2024 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
642 Informácia o stave operačnej pripravenosti ozbrojených síl SR 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
643 Národný systém reakcie na krízové situácie 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
641 Cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 4 z 18 / Záznamy: 31 - 40 z 180