Program rokovania

Základné Údaje
22
rokovanie LRV SR
25.05.2021
10:00
online

LRV-8883/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-9200/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-9273/2021
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV-9255/2021
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ministerka spravodlivosti

História:
20.05.2021 15:53
20.05.2021 15:53