Program rokovania

Základné Údaje
32
rokovanie LRV SR
14.09.2021
10:00
online

LRV-13295/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12722/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-19053/2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ministerka kultúry
LRV-19054/2021
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

História:
09.09.2021 16:35
09.09.2021 16:35