Áno

Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
255/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 106 23.05.2018
254/2018 Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 106 23.05.2018
253/2018 Návrh na zvolenie predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 106 23.05.2018
252/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 106 23.05.2018
251/2018 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a návrh na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a zmenu Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky 106 23.05.2018
250/2018 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej (tlač 987) 106 23.05.2018
249/2018 Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 106 23.05.2018
248/2018 Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia 106 23.05.2018
247/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov - nové znenie 106 23.05.2018
246/2018 Návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 106 23.05.2018
245/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 106 23.05.2018
244/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov - nové znenie 106 23.05.2018
243/2018 Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 106 23.05.2018
242/2018 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017 106 23.05.2018
241/2018 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 106 23.05.2018
Stránka: 1 z 1091 / Záznamy: 1 - 15 z 16358