Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
123/2019 Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 147 20.03.2019
122/2019 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238) 146 19.03.2019
121/2019 Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 146 19.03.2019
120/2019 Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody 145 13.03.2019
119/2019 Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody 145 13.03.2019
118/2019 Návrh kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady 145 13.03.2019
117/2019 Návrh na vymenovanie člena komisie na výber predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 145 13.03.2019
116/2019 Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2019 145 13.03.2019
115/2019 Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedníčkou vlády Rumunska Vioricou Dancila v Slovenskej republike dňa 25.03.2019 145 13.03.2019
114/2019 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 145 13.03.2019
Stránka: 1 z 1686 / Záznamy: 1 - 10 z 16852