Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
614/2019 Návrh Národného plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (k 1. 1. 2020) 189 11.12.2019
613/2019 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2020 189 11.12.2019
612/2019 Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska 189 11.12.2019
611/2019 Návrh na vymenovanie členov správnej rady Fondu na podporu športu 189 11.12.2019
610/2019 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa mestu Trebišov 189 11.12.2019
609/2019 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 565 z 21. novembra 2019 189 11.12.2019
608/2019 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 189 11.12.2019
607/2019 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 574 z 27. novembra 2019 189 11.12.2019
606/2019 Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030 189 11.12.2019
605/2019 Návrh 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 - nové znenie 189 11.12.2019
Stránka: 1 z 1735 / Záznamy: 1 - 10 z 17343