Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
518/2019 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby CHP Vyšné Nemecké, OD – rozšírenie pracoviska 178 22.10.2019
517/2019 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov – nové znenie 178 22.10.2019
516/2019 Návrh na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 178 22.10.2019
515/2019 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Michalovce na zlepšenie stavu športovej infraštruktúry 178 22.10.2019
514/2019 Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 178 22.10.2019
513/2019 Návrh systemizácie policajtov v štátnej službe a návrh limitu počtu zamestnancov na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 177 14.10.2019
512/2019 Návrh systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2020 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 177 14.10.2019
511/2019 Návrh uznesenia na zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave 177 14.10.2019
510/2019 Návrh na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 177 14.10.2019
509/2019 Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2020 177 14.10.2019
Stránka: 1 z 1725 / Záznamy: 1 - 10 z 17247