Áno

Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
95/2018 Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 547 z 22. novembra 2017 k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Regulačnej rady 89 21.02.2018
94/2018 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti 89 21.02.2018
93/2018 Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na určenie príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89 21.02.2018
92/2018 Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2018 89 21.02.2018
91/2018 Návrh účasti Slovenskej republiky na spoločnom príspevku krajín V4 do Núdzového zvereneckého fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike 89 21.02.2018
90/2018 Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018 89 21.02.2018
89/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu - nové znenie 89 21.02.2018
88/2018 Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov – nové znenie 89 21.02.2018
87/2018 Návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89 21.02.2018
86/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 89 21.02.2018
85/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 89 21.02.2018
84/2018 Návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89 21.02.2018
83/2018 Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej 89 21.02.2018
82/2018 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov 89 21.02.2018
81/2018 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 89 21.02.2018
Stránka: 1 z 1079 / Záznamy: 1 - 15 z 16172