Áno

Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
348/2018 k Informácii o aktuálnom stave projektu dostavby EMO 3,4 a finančnej situácii v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. - VYHRADENÉ 115 11.07.2018
347/2018 k Návrhu sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry - VYHRADENÉ 115 11.07.2018
346/2018 k Návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 115 11.07.2018
345/2018 k Návrhu Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám 115 11.07.2018
344/2018 k návrhu Zmeny Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0 115 11.07.2018
343/2018 k Návrhu na obstaranie nových taktických stíhacích lietadiel I. časť - neutajovaná 115 11.07.2018
342/2018 k Obmene rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) 115 11.07.2018
341/2018 k Návrhu na poskytnutie dotácie na dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň 115 11.07.2018
340/2018 k návrhu zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 115 11.07.2018
339/2018 k návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 577 z 26. septembra 2013 a úlohy B.2. a úlohy B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 1. augusta 2012 115 11.07.2018
338/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Vigour SK s. r. o., IČO: 36 773 417, na realizáciu investičného zámeru v Prešove 115 11.07.2018
337/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Mubea Automotive Slovakia s. r. o., IČO: 51 659 719, na realizáciu investičného zámeru v Kežmarku 115 11.07.2018
336/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Neuman Aluminium PWG s. r. o., IČO: 48 162 949, na realizáciu investičného zámeru v Žarnovici 115 11.07.2018
335/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Brose Prievidza, spol. s. r. o., IČO: 48 046 434, na realizáciu investičného zámeru v Prievidzi 115 11.07.2018
334/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MEMOLAK s.r.o., IČO: 36 557 587, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec, okres Lučenec 115 11.07.2018
Stránka: 1 z 1098 / Záznamy: 1 - 15 z 16468