Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
557/2019 Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami - návrh 182 13.11.2019
556/2019 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 182 13.11.2019
555/2019 Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2019 – nové znenie 182 13.11.2019
554/2019 Návrh na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 182 13.11.2019
553/2019 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 - 2021 182 13.11.2019
552/2019 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 181 06.11.2019
551/2019 Návrh na zmenu súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 181 06.11.2019
550/2019 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 181 06.11.2019
549/2019 Návrh Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026 181 06.11.2019
548/2019 Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie 181 06.11.2019
Stránka: 1 z 1729 / Záznamy: 1 - 10 z 17286