Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
UV-30495/2013
28.11.2013
minister životného prostredia; podpredseda vlády a minister vnútra
MŽP SR
8343/2013-min.
Odporúčanie Komisie, ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 13. júna 2007
Riadny
Zaradený
10
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Predkladacia správa 28.11.2013 rtf 22,58 kB
rtf Vlastný materiál 28.11.2013 rtf 301,77 kB
rtf Pripomienkové konanie 28.11.2013 rtf 333,30 kB
rtf Návrh komuniké 28.11.2013 rtf 19,00 kB
rtf Doložka vplyvov 28.11.2013 rtf 82,87 kB
rtf Obal 28.11.2013 rtf 49,55 kB
rtf Návrh uznesenia 28.11.2013 rtf 187,58 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Národného akčného plánu SR 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 694/2013 Uznesenie

História:
28.11.2013 00:00
28.11.2013 00:00