Program rokovania

Základné údaje
86
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.12.2013
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-29741/2013
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-30373/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-30442/2013
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-30140/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-30305/2013
minister spravodlivosti
Schválený
UV-30657/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-30497/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-30502/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-30784/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-30495/2013
minister životného prostredia; podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-30562/2013
minister obrany
Schválený
UV-30799/2013
minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-30604/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-31124/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-31052/2013
predseda Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-31068/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-30491/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-30322/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 04.12.2013 doc 80,00 kB

História:
04.12.2013 10:00
06.02.2015 09:45