Detail materiálu

Základné údaje
Koncepcia činnosti Centra právnej pomoci na roky 2016-2017 - návrh
UV-5292/2016
28.01.2016
minister spravodlivosti
MS SR
43027/2015/130
§ 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 332/2011 Z. z.
Riadny
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 28.01.2016 rtf 191,55 kB
rtf Predkladacia správa 28.01.2016 rtf 38,98 kB
rtf Vlastný materiál 28.01.2016 rtf 2,74 MB
rtf Pripomienkové konanie 28.01.2016 rtf 934,67 kB
rtf Návrh komuniké 28.01.2016 rtf 18,79 kB
docx Doložka vplyvov 28.01.2016 docx 30,71 kB
docx Obal 28.01.2016 docx 23,90 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
ku Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2016 - 2017 40/2016 Uznesenie

História:
28.01.2016 00:00
28.01.2016 00:00