Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005
UV-9472/2016
19.02.2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
MŠVVaŠ SR
2016-8489/1219:1-15CO
Iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
7
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 19.02.2016 rtf 161,69 kB
rtf Predkladacia správa 19.02.2016 rtf 24,16 kB
rtf Vlastný materiál 19.02.2016 rtf 82,90 kB
rtf Pripomienkové konanie 19.02.2016 rtf 333,91 kB
rtf Návrh komuniké 19.02.2016 rtf 19,16 kB
docx Doložka vplyvov 19.02.2016 docx 30,37 kB
rtf Obal 19.02.2016 rtf 58,97 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike, podpísaná vo Varšave 18. júla 2005 68/2016 Uznesenie

História:
19.02.2016 00:00
19.02.2016 00:00