Program rokovania

Základné údaje
199
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.02.2016
10:30 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8921/2016
minister práce, sociálnych vecí a rodiny; minister zdravotníctva
Schválený
UV-9129/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9128/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9612/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-9488/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-9615/2016
podpredseda vlády a minister financií
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a § 3 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
Schválený
UV-9472/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-9324/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-9473/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-9248/2016
minister obrany
Schválený
UV-9618/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-9424/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9777/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10006/2016
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9684/2016
minister hospodárstva
Schválený
Utajené materiály
UV-V-54/2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vyhradené
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-9141/2016
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-9383/2016
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 24.02.2016 doc 127,50 kB

História:
24.02.2016 10:30
30.03.2016 13:38