Detail materiálu

Základné údaje
Návrh - zdôvodnenie zachovania štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p. Kremnica
UV-3283/2000
22.12.2000
Brigita Schmognerová, ministerka financií SR
MF SR
6007/2000-KM
uznesenie vlády SR č. 851/2000
Riadny
Zaradený
12
Vypustený

História:
22.12.2000 00:00
22.12.2000 00:00