Program rokovania

Základné údaje
140
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.02.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-786/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-2639/2000
minister školstva SR
Vypustený
UV-790/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-3030/2000
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-940/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-751/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-654/2001
minister kultúry
Vypustený
UV-877/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-800/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-881/2001
minister školstva
Schválený
UV-859/2001
minister kultúry
Schválený
UV-3283/2000
Brigita Schmognerová, ministerka financií SR
Vypustený
UV-3287/2000
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-805/2001
minister zdravotníctva, minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-876/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-905/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-801/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-844/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-918/2001
vedúci Úradu vlády SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi
Schválený
UV-1026/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-750/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-776/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-3017/2000
ministerka financií
Vypustený
UV-974/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-993/2001
minister obrany
Schválený
UV-1037/2001
minister pôdohospodárstva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1038/2001
minister pôdohospodárstva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1063/2001
ministerka financií
Schválený
UV-28/2001
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
Informatívne materiály
UV-833/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-882/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Vzatý na vedomie
UV-883/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 07.02.2001 html 11,63 kB
html komunike.html Komuniké 07.02.2001 html 13,30 kB

História:
07.02.2001 09:00
24.10.2014 12:56