Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov - Nové znenie
UV-2639/2000
26.09.2000
minister školstva SR
MŠ SR
670/2000-sekr.
uznesenie NR SR č. 653/1999
Riadny
Zaradený
2
Vypustený

História:
26.09.2000 00:00
26.09.2000 00:00