Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o plnení úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 851/2000 za MDPT SR
UV-844/2001
30.01.2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
MDPT SR
36/ M-2001
na základe uzn. vlády SR č. 851 z 25. 10. 2000, bod C.3.
Riadny
Zaradený
18
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh komuniké 30.01.2001 rtf 20,36 kB
rtf Materiál (správa) 30.01.2001 rtf 49,23 kB
rtf Návrh uznesenia 30.01.2001 rtf 25,10 kB
rtf Pripomienkové konanie 30.01.2001 rtf 28,40 kB
rtf Predkladacia správa 30.01.2001 rtf 21,81 kB

História:
30.01.2001 00:00
30.01.2001 00:00