Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-17225/2004
09.08.2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
MH SR
522/2004-001
iniciatívny návrh na základe Pravidelnej správy EK o stave pripravenosti SR na členstvo v EÚ z 9.10.2002
Riadny
Zaradený
10
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 09.08.2004 rtf 21,01 kB
rtf Návrh uznesenia 09.08.2004 rtf 213,27 kB
rtf Predkladacia správa 09.08.2004 rtf 16,50 kB
rtf Materiál (správa) 09.08.2004 rtf 388,49 kB
rtf Pripomienkové konanie 09.08.2004 rtf 210,65 kB
rtf Návrh komuniké 09.08.2004 rtf 6,06 kB
rtf Dôvodová správa 09.08.2004 rtf 82,30 kB
rtf Tabuľka zhody 09.08.2004 rtf 421,30 kB
rtf Tabuľka zhody 09.08.2004 rtf 87,33 kB
rtf Tabuľka zhody 09.08.2004 rtf 377,05 kB
rtf Obal 09.08.2004 rtf 12,51 kB
rtf Príloha 1 09.08.2004 rtf 8,79 kB
rtf Príloha 2 09.08.2004 rtf 8,71 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 821/2004 Uznesenie

História:
09.08.2004 00:00
09.08.2004 00:00