Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
UV-17505/2004
12.08.2004
podpredseda vlády a minister financií
MF SR
MF/002430/2004-27
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004
Riadny
Zaradený
8
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 12.08.2004 rtf 16,92 kB
rtf Návrh uznesenia 12.08.2004 rtf 202,65 kB
rtf Predkladacia správa 12.08.2004 rtf 10,43 kB
rtf Materiál (správa) 12.08.2004 rtf 97,17 kB
xls Pripomienkové konanie 12.08.2004 xls 275,00 kB
rtf Návrh komuniké 12.08.2004 rtf 4,65 kB
rtf Dôvodová správa 12.08.2004 rtf 94,44 kB
rtf Obal 12.08.2004 rtf 4,90 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov 819/2004 Uznesenie

História:
12.08.2004 00:00
12.08.2004 00:00