Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 01. júna 2018 vo Viedni
UV-26150/2018
24.07.2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
3960/2018
bod B.3 uznesenia vlády SR č. 430/2017 zo dňa 20. septembra 2017
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 31.07.2018 rtf 430,38 kB
rtf Predkladacia správa 31.07.2018 rtf 80,49 kB
rtf Vlastný materiál 31.07.2018 rtf 127,39 kB
rtf Doložka vplyvov 31.07.2018 rtf 197,71 kB
rtf Vyhodnotenie pripomienkového konania 31.07.2018 rtf 244,63 kB
rtf Obal 31.07.2018 rtf 83,71 kB
pdf Vyhlásenie 15.08.2018 pdf 296,00 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Správe o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, konaného v dňoch 21. mája – 1. júna 2018 vo Viedni 402/2018 Uznesenie

História:
31.07.2018 09:57
30.08.2018 14:00