Program rokovania

Základné údaje
117
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.09.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-29747/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-29830/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-29210/2018
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-28659/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-30627/2018
zástupca vedúceho Úradu vlády SR
Rokovanie prerušené
UV-29601/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-29829/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-26150/2018
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-30187/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-28915/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Vypustený
UV-30660/2018
ministerka zdravotníctva; ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-16135/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-30180/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-30227/2018
minister obrany
Schválený
UV-30815/2018
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-30363/2018
ministerka vnútra
Rokovanie prerušené
Utajené materiály
V-228/2018
minister obrany
Vyhradené
Vzatý na vedomie
V-223/2018
minister obrany
Vyhradené
Schválený
V-252/2018
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-30267/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-30271/2018
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 13.09.2018 doc 97,00 kB

História:
05.09.2018 12:21