Detail materiálu

Základné údaje
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017
UV-29830/2018
24.08.2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
365/2018-100
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 23.08.2018 rtf 94,98 kB
docx Predkladacia správa 23.08.2018 docx 21,69 kB
doc Vlastný materiál 23.08.2018 doc 491,00 kB
docx Doložka vplyvov 23.08.2018 docx 30,63 kB
docx Vyhodnotenie pripomienkového konania 23.08.2018 docx 54,39 kB
docx Návrh uznesenia NR SR 23.08.2018 docx 24,06 kB
docx Vyhlásenie 23.08.2018 docx 13,09 kB
docx Obal 23.08.2018 docx 19,33 kB
pdf Príloha 23.08.2018 pdf 3,86 MB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 31.08.2018 18,06 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
K Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017 398/2018 Uznesenie

História:
24.08.2018 09:53
30.08.2018 14:00