Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony- nové znenie
UV-39404/2018
20.11.2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20247/2018–M_OPVA
Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 473/2018 zo dňa 10. októbra 2018
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh uznesenia 20.11.2018 pdf 154,73 kB Náhľad súboru
pdf Predkladacia správa 26.11.2018 pdf 205,39 kB Náhľad súboru
pdf Vlastný materiál 26.11.2018 pdf 197,18 kB Náhľad súboru
pdf Dôvodová správa 26.11.2018 pdf 127,99 kB Náhľad súboru
pdf Dôvodová správa 2 26.11.2018 pdf 268,37 kB Náhľad súboru
pdf Doložka zlučiteľnosti 26.11.2018 pdf 226,87 kB Náhľad súboru
pdf Tabuľka zhody 26.11.2018 pdf 305,40 kB Náhľad súboru
pdf Tabuľka zhody 2 26.11.2018 pdf 378,46 kB Náhľad súboru
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 26.11.2018 pdf 770,62 kB Náhľad súboru
pdf Obal 26.11.2018 pdf 135,67 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 26.11.2018 pdf 283,11 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 2 26.11.2018 pdf 285,70 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 3 26.11.2018 pdf 468,42 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 4 26.11.2018 pdf 115,08 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 5 26.11.2018 pdf 303,47 kB Náhľad súboru
pdf Vyhlásenie 26.11.2018 pdf 148,67 kB Náhľad súboru

Názov Dátum pridania Veľkosť
rtf Stanovisko SVL 20.11.2018 131,95 kB stiahnutie súboru
docx St.HSR SR k bodu č.12 dňa 20.11.2018 20.11.2018 18,49 kB stiahnutie súboru

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 515/2018 Uznesenie Detail uznesenia

História:
20.11.2018 08:56
20.11.2018 08:56