Program rokovania

Základné údaje
129
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.11.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-32231/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas s pripomienkami
UV-37586/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-38245/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-38669/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-38074/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-38412/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-37584/2018
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-39377/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-37175/2018
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-37169/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vypustený
UV-38887/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-39404/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-38991/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-39157/2018
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-39055/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-39056/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-39397/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-39444/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-39400/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-39443/2018
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-39516/2018
ministerka kultúry
Schválený
UV-39517/2018
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-38364/2018
Správna rada Ústavu pamäti národa
Vzatý na vedomie
UV-38246/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-38675/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-38401/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-37735/2018
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-38579/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-39442/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 29.11.2018 doc 112,50 kB

História:
15.11.2018 13:40
20.11.2018 14:16