Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
UV-7087/2019
15.03.2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
2018/300/000231/00116
§ 31 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
12
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 15.03.2019 rtf 234,99 kB
pdf Predkladacia správa 15.03.2019 pdf 130,13 kB
pdf Vlastný materiál 27.03.2019 pdf 139,13 kB
pdf Dôvodová správa 15.03.2019 pdf 215,01 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 08.08.2019 pdf 127,03 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 15.03.2019 pdf 315,31 kB
pdf Doložka vplyvov 15.03.2019 pdf 310,54 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 15.03.2019 pdf 585,45 kB
pdf Vyhlásenie 15.03.2019 pdf 132,33 kB
pdf Obal 15.03.2019 pdf 285,55 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 08.08.2019 pdf 307,37 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 27.03.2019 141,43 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia 135/2019 Uznesenie

História:
25.03.2019 14:09
25.03.2019 14:09