Program rokovania

Základné údaje
148
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.03.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-8333/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-5961/2019
minister obrany
Schválený
UV-6323/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-8514/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-8942/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-9206/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-9153/2019
minister dopravy a výstavby; podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený s pripomienkami
UV-7340/2019
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9097/2019
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-9159/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-9413/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7087/2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9351/2019
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-9334/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9395/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-9519/2019
minister obrany
Schválený
UV-8436/2019
ministerka kultúry
Schválený s pripomienkou
UV-9482/2019
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-9096/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-8299/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-8285/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-8845/2019
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-9220/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.04.2019 doc 134,50 kB

História:
22.03.2019 10:20
27.03.2019 12:19