Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
UV-7340/2019
15.03.2019
ministerka zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S04985-2019-OL
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
8
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 15.03.2019 docx 23,09 kB
pdf Predkladacia správa 04.04.2019 pdf 191,50 kB
pdf Vlastný materiál 04.04.2019 pdf 325,85 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 04.04.2019 pdf 910,86 kB
pdf Tabuľka zhody 15.03.2019 pdf 495,89 kB
pdf Tabuľka zhody 2 15.03.2019 pdf 815,70 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 04.04.2019 pdf 458,28 kB
pdf Obal 04.04.2019 pdf 201,96 kB
pdf Dôvodová správa 04.04.2019 pdf 322,27 kB
pdf Vyhlásenie 04.04.2019 pdf 239,93 kB
pdf Doložka vplyvov 04.04.2019 pdf 546,93 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 08.08.2019 pdf 705,89 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 08.08.2019 pdf 694,73 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 08.08.2019 pdf 111,88 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 27.03.2019 148,57 kB
docx Stanovisko HSR 26.03.2019 18,18 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 131/2019 Uznesenie

História:
25.03.2019 14:07
25.03.2019 14:07