Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
UV-11004/2019
17.04.2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
1289/2019/oLVPA – 07
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Riadny
Zákon
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 17.04.2019 docx 30,54 kB Náhľad súboru
pdf Predkladacia správa 17.04.2019 pdf 235,44 kB Náhľad súboru
pdf Vlastný materiál 17.04.2019 pdf 527,84 kB Náhľad súboru
pdf Dôvodová správa 17.04.2019 pdf 286,11 kB Náhľad súboru
pdf Doložka zlučiteľnosti 17.04.2019 pdf 359,48 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 17.04.2019 pdf 876,06 kB Náhľad súboru
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 17.04.2019 pdf 1,31 MB Náhľad súboru
pdf Vyhlásenie 17.04.2019 pdf 188,08 kB Náhľad súboru
pdf Obal 17.04.2019 pdf 372,63 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 2 17.04.2019 pdf 722,98 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 3 17.04.2019 pdf 440,27 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 4 17.04.2019 pdf 368,59 kB Náhľad súboru
pdf Príloha 17.04.2019 pdf 632,60 kB Náhľad súboru
pdf Sprava o účasti verejnosti 17.04.2019 pdf 183,55 kB Náhľad súboru

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 17.04.2019 18,00 kB stiahnutie súboru
pdf Stanovisko SVL 17.04.2019 250,36 kB stiahnutie súboru

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 166/2019 Uznesenie Detail uznesenia

História:
17.04.2019 09:40
17.04.2019 09:40