Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie
UV-11004/2019
17.04.2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
1289/2019/oLVPA – 07
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Riadny
Zákon
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 17.04.2019 docx 30,54 kB
pdf Predkladacia správa 17.04.2019 pdf 235,44 kB
pdf Vlastný materiál 17.04.2019 pdf 527,84 kB
pdf Dôvodová správa 17.04.2019 pdf 286,11 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 17.04.2019 pdf 359,48 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 17.04.2019 pdf 1,31 MB
pdf Vyhlásenie 17.04.2019 pdf 188,08 kB
pdf Obal 17.04.2019 pdf 372,63 kB
pdf Príloha 17.04.2019 pdf 632,60 kB
pdf Sprava o účasti verejnosti 17.04.2019 pdf 183,55 kB
pdf Doložka vplyvov 17.04.2019 pdf 876,06 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 18.06.2019 pdf 722,98 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 18.06.2019 pdf 440,27 kB
pdf Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana 18.06.2019 pdf 368,59 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 17.04.2019 18,00 kB
pdf Stanovisko SVL 17.04.2019 250,36 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 166/2019 Uznesenie

História:
17.04.2019 09:40
17.04.2019 09:40