Program rokovania

Základné údaje
152
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.04.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-11031/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9988/2019
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10557/2019
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10758/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-11004/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-11007/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-10659/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-9517/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-10855/2019
ministerka vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Schválený
UV-10819/2019
ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-9846/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-10547/2019
minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-10548/2019
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10549/2019
minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-10644/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-10739/2019
ministerka kultúry
Vypustený
UV-10738/2019
ministerka kultúry
Vypustený
UV-10984/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-10380/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10971/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10589/2019
predseda Štatistického úradu SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9714/2019
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vypustený
UV-10637/2019
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10639/2019
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-10985/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-10774/2019
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10749/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; ministerka vnútra a podpredsedníčka Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-10935/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-10941/2019
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10945/2019
ministerka zdravotníctva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-10980/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11086/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Schválený
Informatívne materiály
UV-9636/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
UV-10378/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-6968/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-10755/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 25.04.2019 pdf 164,21 kB

História:
15.04.2019 14:30
18.04.2019 12:15