Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-10992/2019
17.04.2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
8152/2019-M_OPVA
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 17.04.2019 docx 25,60 kB
pdf Predkladacia správa 17.04.2019 pdf 195,82 kB
pdf Vlastný materiál 17.04.2019 pdf 233,56 kB
pdf Dôvodová správa 17.04.2019 pdf 187,64 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 09.07.2019 pdf 186,59 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 17.04.2019 pdf 187,47 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 17.04.2019 pdf 705,07 kB
pdf Vyhlásenie 17.04.2019 pdf 126,58 kB
pdf Obal 17.04.2019 pdf 222,15 kB
pdf Príloha 1 17.04.2019 pdf 267,01 kB
pdf Príloha 2 17.04.2019 pdf 277,11 kB
pdf Príloha 3 17.04.2019 pdf 419,71 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 17.04.2019 pdf 117,14 kB
pdf Doložka vplyvov 17.04.2019 pdf 535,17 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 09.07.2019 pdf 426,39 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 09.07.2019 pdf 300,84 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
docx Stanovisko HSR 24.04.2019 17,97 kB
pdf Stanovisko SVL 23.04.2019 220,43 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 189/2019 Uznesenie

História:
17.04.2019 09:08
23.04.2019 12:40