Program rokovania

Základné údaje
153
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.04.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-10992/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-10549/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-10716/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-11185/2019
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-11085/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-10728/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-11308/2019
predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Schválený
UV-11316/2019
minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkou
UV-11282/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-11321/2019
generálny prokurátor
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11314/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-9714/2019
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Rokovanie prerušené
UV-11404/2019
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11330/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
Informatívne materiály
UV-11189/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-11084/2019
ministerka vnútra
Vzatý na vedomie
UV-11033/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-11315/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-11313/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 30.04.2019 pdf 153,33 kB

História:
23.04.2019 12:40
24.04.2019 14:44