Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
UV-13471/2019
22.05.2019
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16177/2019-2062-30780
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 22.05.2019 docx 24,92 kB
pdf Predkladacia správa 22.05.2019 pdf 117,00 kB
pdf Vlastný materiál 22.05.2019 pdf 216,41 kB
pdf Dôvodová správa 22.05.2019 pdf 209,66 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 22.05.2019 pdf 149,85 kB
pdf Obal 22.05.2019 pdf 172,31 kB
pdf Tabuľka zhody 22.05.2019 pdf 466,15 kB
pdf Príloha 22.05.2019 pdf 400,75 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 22.05.2019 pdf 141,54 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 22.05.2019 pdf 361,17 kB
pdf Doložka vplyvov 22.05.2019 pdf 446,21 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 27.06.2019 pdf 272,40 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 27.06.2019 pdf 256,36 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 27.06.2019 pdf 419,97 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 27.06.2019 pdf 166,58 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 29.05.2019 217,31 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 238/2019 Uznesenie

História:
22.05.2019 14:57
27.05.2019 17:31