Program rokovania

Základné údaje
158
schôdze vlády Slovenskej republiky
29.05.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-13765/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-13854/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13532/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13526/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13522/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13856/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13524/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13525/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13519/2019
minister financií
Schválený
UV-13850/2019
minister financií
Schválený
UV-13852/2019
minister financií
Schválený
UV-13471/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-13547/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-13444/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-13568/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-13730/2019
minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-13731/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-13724/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13213/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-13812/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-13851/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-13764/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-13554/2019
minister obrany
Schválený
UV-11860/2019
minister obrany
Schválený
UV-13769/2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-13725/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13866/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-13873/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-13823/2019
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
D-195/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
256/2019
Dôverné
Schválený
D-196/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
257/2019
Dôverné
Schválený
D-197/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
258/2019
Dôverné
Schválený
D-198/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
259/2019
Dôverné
Schválený
D-199/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Stiahnutý
D-200/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Stiahnutý
D-201/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
260/2019
Dôverné
Schválený
D-202/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
261/2019
Dôverné
Schválený
D-203/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
262/2019
Dôverné
Schválený
D-204/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
263/2019
Dôverné
Schválený
D-205/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
264/2019
Dôverné
Schválený
D-206/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
265/2019
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-13235/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 12.06.2019 pdf 167,81 kB

História:
27.05.2019 17:31
29.05.2019 14:26