Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-15204/2019
12.06.2019
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/13236/2019-77
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 11.06.2019 rtf 123,88 kB
pdf Predkladacia správa 19.06.2019 pdf 120,13 kB
pdf Vlastný materiál 19.06.2019 pdf 97,82 kB
pdf Dôvodová správa 19.06.2019 pdf 198,94 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.06.2019 pdf 162,59 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.06.2019 pdf 152,47 kB
pdf Obal 19.06.2019 pdf 181,50 kB
pdf Doložka vplyvov 19.06.2019 pdf 233,66 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 19.06.2019 pdf 320,67 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 19.06.2019 pdf 115,00 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 12.06.2019 147,42 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 289/2019 Uznesenie

História:
12.06.2019 10:19
20.06.2019 09:29