Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
UV-15204/2019
12.06.2019
minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/13236/2019-77
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 11.06.2019 rtf 123,88 kB Náhľad súboru
pdf Predkladacia správa 19.06.2019 pdf 120,13 kB Náhľad súboru
pdf Vlastný materiál 19.06.2019 pdf 97,82 kB Náhľad súboru
pdf Dôvodová správa 19.06.2019 pdf 198,94 kB Náhľad súboru
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.06.2019 pdf 162,59 kB Náhľad súboru
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.06.2019 pdf 152,47 kB Náhľad súboru
pdf Obal 19.06.2019 pdf 181,50 kB Náhľad súboru
pdf Doložka vplyvov 19.06.2019 pdf 233,66 kB Náhľad súboru
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 19.06.2019 pdf 320,67 kB Náhľad súboru
pdf Správa o účasti verejnosti 19.06.2019 pdf 115,00 kB Náhľad súboru

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 12.06.2019 147,42 kB stiahnutie súboru

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 289/2019 Uznesenie Detail uznesenia

História:
12.06.2019 10:19
20.06.2019 09:29