Program rokovania

Základné údaje
160
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.06.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-12943/2019
minister financií
Súhlas s pripomienkami
UV-12947/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Súhlas s pripomienkami
UV-14283/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14754/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-14747/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-14645/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-14783/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-15036/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-12941/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-13467/2019
vedúci Úradu vlády SR
Súhlas s pripomienkami
UV-15204/2019
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15206/2019
minister financií
Schválený
UV-15131/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
Informatívne materiály
UV-14782/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-14756/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-14770/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 21.06.2019 pdf 150,05 kB

História:
10.06.2019 15:48
12.06.2019 13:44