Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
UV-19969/2019
14.08.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/12525-A1810
Potreba zosúladiť nariadenie vlády v súvislosti s prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
16
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.08.2019 docx 28,04 kB
pdf Predkladacia správa 14.08.2019 pdf 348,05 kB
pdf Vlastný materiál 14.08.2019 pdf 389,75 kB
pdf Dôvodová správa 14.08.2019 pdf 355,46 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.08.2019 pdf 364,53 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.08.2019 pdf 265,44 kB
pdf Doložka vplyvov 14.08.2019 pdf 402,31 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 14.08.2019 pdf 850,22 kB
pdf Vyhlásenie 14.08.2019 pdf 167,56 kB
pdf Obal 14.08.2019 pdf 301,13 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 14.08.2019 pdf 164,89 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 20.08.2019 216,58 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 369/2019 Uznesenie

História:
20.08.2019 12:07
20.08.2019 12:07