Program rokovania

Základné údaje
165
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.08.2019
11:00 h
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-17375/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený s pripomienkou
UV-19446/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-16867/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-16482/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19373/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-16715/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-19164/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-18813/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-17137/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-17135/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-17133/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-16955/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-19121/2019
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-17203/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-20043/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Schválený
UV-19969/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20046/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený s pripomienkami
UV-20346/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-20345/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-19974/2019
minister financií
Schválený
UV-19975/2019
minister financií
Schválený
UV-19939/2019
minister financií
Schválený
UV-19943/2019
minister financií
Schválený
UV-20050/2019
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20007/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20053/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-20058/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-20055/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-20054/2019
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20056/2019
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20057/2019
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20148/2019
minister dopravy a výstavby
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20089/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-20159/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-20162/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-20161/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-20163/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-20164/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-20104/2019
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Schválený s pripomienkou
UV-20172/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-20246/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-20383/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-20259/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 a 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-20260/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20342/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-20352/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-20430/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-20380/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20428/2019
minister financií
Schválený
UV-20165/2019
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20347/2019
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20353/2019
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
D-199/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
406/2019
Dôverné
Schválený
D-200/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
407/2019
Dôverné
Schválený
V-297/2019
minister hospodárstva
408/2019
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-17602/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-17233/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-18214/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-17253/2019
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-18258/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-18570/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-19801/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-16358/2019
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-16357/2019
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-16355/2019
predseda predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 03.09.2019 pdf 185,30 kB

História:
16.08.2019 12:11
21.08.2019 16:12