Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 - nové znenie
UV-22254/2019
17.09.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/12989-A1810
§ 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 17.09.2019 docx 27,78 kB
pdf Predkladacia správa 17.09.2019 pdf 346,36 kB
pdf Vlastný materiál 17.09.2019 pdf 191,56 kB
pdf Dôvodová správa 17.09.2019 pdf 278,98 kB
pdf Dôvodová správa - osobitná 17.09.2019 pdf 265,09 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 17.09.2019 pdf 340,89 kB
pdf Doložka vplyvov 17.09.2019 pdf 455,45 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 17.09.2019 pdf 803,75 kB
pdf Vyhlásenie 17.09.2019 pdf 166,76 kB
pdf Obal 17.09.2019 pdf 295,85 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 17.09.2019 pdf 170,31 kB
pdf Prílohy 17.09.2019 pdf 253,68 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 18.09.2019 239,62 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 451/2019 Uznesenie

História:
18.09.2019 10:28
18.09.2019 10:28