Program rokovania

Základné údaje
171
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.09.2019
10:00 h
v budove Obecného úradu, Osloboditeľov 22, Čaňa
Ukončené
Riadne materiály
UV-22114/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Michal Rečka, starosta obce Čaňa, zástupca regionálneho združenia miest a obcí Košice - okolie, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Denisa Vargová Lukáčová, prednostka Okresného úradu Košice - okolie
Eduard Adamčík, poslanec Národnej rady SR
Peter Pamula, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu Košice
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Radoslav Fedor, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice
Pavol Mutafov, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Jozef Fedorčák, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice
Slavomír Borovský, primátor mesta Moldava nad Bodvou, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Matej Smorada, primátor mesta Medzev
Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec
František Petro, starosta obce Ploské
Atila Oravecz, starosta obce Turňa nad Bodvou
Peter Nagy, starosta obce Veľká Ida
Igor Cap, predseda predstavenstva Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Miloš Mihok, zástupca Centra regionálneho rozvoja, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Norbert Krušinský, zástupca agrosektoru, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Peter Vilinský, riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice
František Šnír, riaditeľ Priemyselného parku Veľká Ida
Ladislav Molnár, zástupca Miestnej akčnej skupiny Bodva, člen Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22453/2019
minister financií
Schválený
UV-22108/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22254/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 27.09.2019 pdf 145,68 kB

História:
12.09.2019 12:11
18.09.2019 14:20