Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z. - nové znenie
UV-12849/2008
11.06.2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
MPSVR SR
11534/2008-II/1
vlastná iniciatíva
Riadny
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 11.06.2008 doc 36,50 kB
rtf Návrh uznesenia 11.06.2008 rtf 42,69 kB
rtf Predkladacia správa 11.06.2008 rtf 18,36 kB
rtf Pripomienkové konanie 11.06.2008 rtf 123,37 kB
doc Návrh komuniké 11.06.2008 doc 26,00 kB
rtf Dôvodová správa 11.06.2008 rtf 40,41 kB
rtf Tabuľka zhody 11.06.2008 rtf 91,33 kB
rtf Doložka vplyvov 11.06.2008 rtf 17,61 kB
rtf Obal 11.06.2008 rtf 18,03 kB
rtf Vyhlásenie 11.06.2008 rtf 5,05 kB
rtf Vlastný materiál 11.06.2008 rtf 56,92 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 11.06.2008 rtf 41,28 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z. z. 409/2008 Uznesenie

História:
11.06.2008 00:00
11.06.2008 00:00