Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
UV-29030/2019
29.11.2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10231/2019-9.1
§ 2 ods.1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
1
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 29.11.2019 docx 23,73 kB
pdf Predkladacia správa 29.11.2019 pdf 351,07 kB
pdf Vlastný materiál 29.11.2019 pdf 376,44 kB
pdf Dôvodová správa 29.11.2019 pdf 186,54 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 29.11.2019 pdf 352,46 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 29.11.2019 pdf 446,64 kB
pdf Doložka vplyvov 29.11.2019 pdf 407,28 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 29.11.2019 pdf 837,98 kB
pdf Vyhlásenie 29.11.2019 pdf 164,22 kB
pdf Obal 29.11.2019 pdf 300,88 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 29.11.2019 pdf 177,60 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 10.12.2019 140,72 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 601/2019 Uznesenie

História:
29.11.2019 10:39
06.12.2019 14:24