Program rokovania

Základné údaje
189
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.12.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-29030/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-29487/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-29583/2019
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Schválený
UV-29887/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-29874/2019
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-29920/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-30027/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-30127/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-30130/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; minister financií
Schválený
UV-30128/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-29007/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkou
UV-30126/2019
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-30016/2019
minister obrany
Schválený
UV-29867/2019
minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-29415/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-29780/2019
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-29886/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Vzatý na vedomie
UV-29807/2019
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 17.12.2019 doc 127,00 kB

História:
06.12.2019 14:24
11.12.2019 11:43