Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
UV-29905/2019
09.12.2019
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20448/2019-2063-68101
Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
3
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 09.12.2019 docx 25,65 kB
pdf Predkladacia správa 09.12.2019 pdf 218,31 kB
pdf Vlastný materiál 09.12.2019 pdf 270,27 kB
pdf Doložka vplyvov 09.12.2019 pdf 387,86 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 09.12.2019 pdf 701,00 kB
pdf Vyhlásenie 09.12.2019 pdf 187,91 kB
pdf Obal 09.12.2019 pdf 203,46 kB
pdf Žiadosť štátneho podniku o udelenie výnimky 09.12.2019 pdf 4,50 MB
pdf Špecifikácia hmotného investičného majetku 09.12.2019 pdf 80,61 kB
pdf Výpis LV č. 219 09.12.2019 pdf 271,06 kB
pdf Snímka z katastrálnej mapy 09.12.2019 pdf 285,32 kB
pdf Znalecký posudok - I. časť 09.12.2019 pdf 726,76 kB
pdf Znalecký posudok - II. časť 09.12.2019 pdf 321,31 kB
pdf Znalecký posudok - III. časť 09.12.2019 pdf 1,88 MB
pdf Výpis z OR SR kupujúceho 09.12.2019 pdf 1,45 MB
pdf Zverejnenie súťaže 09.12.2019 pdf 1,45 MB
pdf Zápisnica zo zasadnutia komisie 09.12.2019 pdf 1,20 MB
pdf Cenová ponuka víťaza VOS 09.12.2019 pdf 152,57 kB
pdf Stanovisko GR k VOS 09.12.2019 pdf 282,83 kB
pdf Výsledky súťaže 09.12.2019 pdf 293,08 kB
pdf Finančné krytie 09.12.2019 pdf 383,46 kB
pdf Zmluva o budúcej zmluve 09.12.2019 pdf 1,23 MB
pdf Súhlas MPaRV SR 09.12.2019 pdf 191,37 kB
pdf Stanovisko MV SR 09.12.2019 pdf 165,35 kB
pdf Odpoveď obvodného pozemkového úradu Košice 09.12.2019 pdf 45,09 kB
pdf Fotodokumentácia 09.12.2019 pdf 2,03 MB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3/2020 Uznesenie

História:
09.12.2019 13:58
10.01.2020 09:20