Program rokovania

Základné údaje
191
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.01.2020
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-31026/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-25/2020
minister financií
Schválený
UV-29905/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-29802/2019
minister dopravy a výstavby
Rokovanie prerušené
UV-29799/2019
minister dopravy a výstavby
Rokovanie prerušené
UV-30846/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-926/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-745/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-770/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-834/2020
minister hospodárstva
Schválený
UV-838/2020
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-836/2020
minister hospodárstva
Schválený
UV-837/2020
minister hospodárstva
Schválený
UV-835/2020
minister hospodárstva
Schválený
UV-991/2020
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-992/2020
ministerka kultúry
Schválený
UV-495/2020
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Rokovanie prerušené
UV-993/2020
predseda vlády
Schválený
UV-995/2020
predseda vlády
Schválený
UV-30777/2019
minister dopravy a výstavby
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-30922/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-30699/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-30838/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-30927/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-30907/2019
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-31081/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-31060/2019
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-623/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 20.01.2020 pdf 160,31 kB

História:
10.01.2020 09:20
20.01.2020 16:02