Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o postupe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom splniť uplatnenú opciu na kúpu Národného futbalového štadióna
UV-2119/2020
28.01.2020
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2020/7828:1-A0110
povinnosť MŠVVaŠ SR splniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej zmluve po uplatnení opcie zo strany budúceho predávajúceho
Riadny
Informatívny materiál
Zaradený
2
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.01.2020 docx 28,06 kB
pdf Predkladacia správa 05.02.2020 pdf 179,25 kB
pdf Vlastný materiál 05.02.2020 pdf 513,65 kB
pdf Doložka vplyvov 28.01.2020 pdf 406,56 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 28.01.2020 pdf 549,27 kB
pdf Vyhlásenie 28.01.2020 pdf 303,99 kB
pdf Príloha 1a 28.01.2020 pdf 787,68 kB
pdf Príloha 1b 28.01.2020 pdf 271,11 kB
pdf Grafické prílohy C1 až C9 29.01.2020 pdf 1,55 MB
pdf Návrh kúpnej zmluvy 29.01.2020 pdf 759,17 kB
pdf B NFŠ - ZBZ - Dodatok č. 2 rev 27012020 clean 05.02.2020 pdf 475,77 kB
pdf NFŠ - ZBZ - Dodatok č. 2 - Príloha č. 1 final 29.01.2020 pdf 399,59 kB
pdf TE 2.01 Hrubá stavba 29.01.2020 pdf 353,31 kB
pdf TE 2.06 Elektroinštalácia a parkovací systém 29.01.2020 pdf 354,97 kB
pdf TE 3.05 Trávnik a umelé povrchy 29.01.2020 pdf 346,55 kB
pdf TE 3.06 Oceľové konštrukcie 29.01.2020 pdf 343,27 kB
pdf TE 3.07 Sedadlá na tribúnach 29.01.2020 pdf 349,73 kB
pdf TE 3.08 Sedadlá na tribúnach 29.01.2020 pdf 351,98 kB
pdf TE 3.12 Betónové platne 29.01.2020 pdf 319,97 kB
pdf TE 3.13 Architektúra membránových štruktúr 29.01.2020 pdf 361,95 kB
pdf TE 3.14 Povrchové obklady a krytiny 29.01.2020 pdf 343,66 kB
pdf Príloha 3 05.02.2020 pdf 1,57 MB
pdf Obal 05.02.2020 pdf 298,88 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Informácii o postupe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom splniť uplatnenú opciu na kúpu Národného futbalového štadióna 30/2020 Uznesenie

História:
28.01.2020 16:05
28.01.2020 16:05