Program rokovania

Základné údaje
193
schôdze vlády Slovenskej republiky
29.01.2020
9:00 h
v budove Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
Ukončené
Riadne materiály
guvernér Národnej banky Slovenska
Ľudovít Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska
Vladimír Dvořáček, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Karol Mrva, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Ľuboš Pástor, člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov
Marek Ličák, riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni
Vzatý na vedomie
UV-2119/2020
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2120/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-2114/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-2076/2020
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-2083/2020
minister spravodlivosti
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-2122/2020
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 31.01.2020 pdf 301,34 kB

História:
28.01.2020 09:06
29.01.2020 12:10