Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2019
UV-7363/2020
06.04.2020
vedúci Kancelárie Ústavného súdu SR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
KÚS Spr 193/2020
v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice MF SR zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
e
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 06.04.2020 pdf 8,09 kB
pdf Predkladacia správa 06.04.2020 pdf 21,51 kB
pdf Vlastný materiál 06.04.2020 pdf 2,65 MB
pdf Obal 06.04.2020 pdf 25,61 kB
pdf Príloha 1 06.04.2020 pdf 7,26 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 06.04.2020 pdf 499,36 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa 06.04.2020 pdf 236,24 kB
pdf Tabuľka 1 - príjmy a výdavky 06.04.2020 pdf 288,33 kB
pdf Tabuľka 4 - záväzné ukazovatele 06.04.2020 pdf 103,72 kB

História:
27.04.2020 15:57
27.04.2020 15:57